Familjeombud i vårdnadstvist, socialtjänst, polis | familjeombud.se

Familjeombud stödjer och rättar upp det hela.

Familjeombud verkar för att omedelbart upprätthålla
stabilitet i vardag och arbete, både för vuxna,
föräldrar och för barnen i familjen.

Som barn och förälder kan en komplex situation
behöva duktigt folk, då nästa steg ibland är
socialtjänst, vårdnadsutredning och domstol.
Barnperspektiv och familjeperspektiv med grund är vi bra på.

Samband, utredningar och personliga möten.

Vi hjälper dig i samhällskontakter genom att vi kan
utredningar. Familjeombud förstår socialsekreterare och
familjerättssekreterare och i dess arbete. Och hjälper dig
genom att fråga kommunens socialnämnd, IVO och JO.

Så även om uppenbara lagbrott begås,
så gör åklagare, socialtjänst och polis
så gott de kan.

Vi vill betona att det finns goda exempel av kreativ
socialtjänst. Samt att det är åklagare
som till stor del ansvarar för det människor
kan uppleva, när polisen inte når sina mål.
Åklagare har av politiker i riksdagen fått riktlinjer
om vilka lagar, som värderas att stödjas och
vilka lagar som inte ska stödjas från statens sida.

Du och dina barn ges trygghet i riktlinjer och råd
hur familjen ska hantera den uppkomna
"udda situationen" moraliskt och kraftfullt.

Vi ger information och går även in och styr upp
kraftfullt och fort. Vi är erfarna och vana vid
många delar av det du upplever och vill snarast
göra det bra för dina barn och dig.

Som mottagare av råd och riktlinjer, är det
fortfarande du som har ansvar för dina åtgärder.


Koordinator för familjeombud

Tony Lind
tony.lind@familjeombud.se
Sänd ett mail, så ringer någon av oss upp dig.